Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Verkeersvisie Hank

Verkeersvisie Hank: op weg naar een leefbaar en verkeersveilig dorp

Samen met inwoners, bedrijven en belangenverenigingen, de gemeenteraad en de gemeente is gewerkt aan de Verkeersvisie Hank. In deze visie is een aanpak voor de toekomst van het verkeer in Hank samengesteld. We werken hiermee aan een verkeersveilig en leefbaar Hank.

In 2021 zijn alle betrokkenen uitgenodigd om mee te denken over de bestaande en te verwachten verkeersproblemen en de mogelijke oplossingen. Met deze input is de Verkeersvisie Hank gemaakt.

Hieronder leest u meer over de visie of u kunt de gehele Verkeersvisie Hank  downloaden.

De Verkeersvisie Hank is onderdeel van de Mobiliteitsvisie 2040.

 

Mail of bel gerust als u vragen heeft

Neem contact op met projectleider Wietse Joustra via e-mailadres verkeer@gemeentealtena.nl of via telefoonnummer 0183 - 51 61 00.