Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Je kunt te maken krijgen met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) wanneer je een omgevingsvergunning hebt aangevraagd. Je kunt ook te maken krijgen met de CRK wanneer mensen in je buurt gaan bouwen of verbouwen en jij je zorgen maakt of hun plannen passen in de omgeving.

De CRK bekijkt of een bouwproject of bouwplan voldoende kwaliteit heeft en past in de omgeving door het te toetsen aan de criteria die staan in de welstandsnota.

De CRK adviseert ook over monumenten, stedelijke ontwikkeling en openbare ruimte.

Wat is het doel van de commissie ruimtelijke kwaliteit?

Accordion item is uitgeklapt

Het werk van de commissie is gericht op het behouden en versterken van het typische karakter van buurten en wijken en het beschermen van het beschermd stadsgezicht van Woudrichem en de vele monumenten die de gemeente Altena rijk is. Of het nu gaat om nieuwbouwprojecten, verbouwingen of het wijzigen van historische panden; de CRK behandelt zowel aanvragen omgevingsvergunningen ‘bouwen’ als ‘monumenten’. Daarnaast adviseert de commissie ook over selectie en aanwijzing van monumenten en over toepassing van de subsidieverordening gemeentelijke monumenten. Alleen in geval van afbraak, reconstructie, herbestemming en ingrijpende wijzigingen, vergelijkbaar met gedeeltelijke afbraak aan Rijksmonumenten, moet advies aan de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed worden gevraagd.