Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Vergunning bij bouwen en verbouwen

Meestal is er voor bouwwerkzaamheden een omgevingsvergunning benodigd. U kunt hiervoor de vergunningscheck doen. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt meestal binnen 8 weken behandeld. Als het om een uitgebreide aanvraag gaat dan duurt dit langer.

Doe de vergunningscheck

Wilt u eerst weten wat de mogelijkheden zijn voor uw (ver)bouwplannen? Wij adviseren u hierin graag. 

Vergunningsvrij bouwen

In veel gevallen kunt u zonder vergunning bouwen of verbouwen. Dit hangt bijvoorbeeld af van de plek waar u wilt bouwen of verbouwen en of er al een gebouw op uw perceel staat. Wat zijn de afstanden tot de grenzen van uw perceel? Gaat u iets veranderen aan de voor- of achterkant van uw woning of bedrijfspand? Zorg altijd dat u vooraf goed uitzoekt of u wel of geen vergunning nodig heeft. Denk hierbij ook aan:

1. De maximale oppervlakte 

De gebouwen die nu al op het perceel staan rekenen we mee. Dit betekent dat er in sommige situaties niet vergunningsvrij gebouwd kan worden omdat de maximale oppervlakte al is bebouwd. Dan heeft u een vergunning nodig.Voorbeelden van gebouwen die worden meegerekend zijn: overkappingen, uitbouw, kas, tuinhuis, houthok, schuur etc.

2. De welstandregels 

Ligt uw perceel in de vesting Woudrichem of in (een deel van) Wijk en Aalburg? En/of is uw woning of bedrijfspand een monument? Dan blijven de welstandsregels gelden. U heeft dan andere mogelijkheden om vergunningsvrij te bouwen of te verbouwen. 

3. De beeldkwaliteitsplannen

Sommige nieuwe projecten of ontwikkelingen hebben grote invloed op de ruimtelijke structuur. Bij dit soort projecten vragen we om een beeldkwaliteitsplan. Dat doen we om vooraf afspraken te kunnen maken over de kwaliteit van gebouwen, over de openbare ruimte en over het groen. Lees hier meer over beeldkwaliteitsplannen. 

Hieronder ziet u enkele websites met meer informatie:

Komt u er niet uit? Dien dan een informatieverzoek in via de website. Dit is gratis. Wij streven ernaar om binnen 5 werkdagen te reageren op uw verzoek. Is uw informatieverzoek ingewikkeld? Dan wordt dit behandeld als een initiatiefplan. De globale beoordeling van een initatiefplan is gratis. 

Kwaliteitsborger (Wkb)

U heeft soms ook vooraf het advies van een kwaliteitsborger nodig. In 2024 is dat alleen nodig bij nieuwbouw. Vanaf 2025 heeft u de kwaliteitsborger ook nodig bij een verbouwing. De kwaliteitsborger is een onafhankelijke controleur. Hij of zij controleert de bouwtechnische eisen bij uw aanvraag. Lees hier meer informatie over de Wet Kwaliteitsborging.

Omgevingsvergunning

Gaat u bouwen, verbouwen, iets slopen of wilt u een boom kappen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. Via de vergunningscheck ziet u of een omgevingsvergunning nodig is of dat een melding voldoende is. Doe hier de vergunningscheck.

Voorbeelden

Een aantal activiteiten die veel voorkomen waarvoor u een omgevingsvergunning kunt aanvragen:

Rioolaansluiting

U kunt een rioolaansluiting online aanvragen. Hier vindt u ook informatie over het aansluitproces en de voorwaarden.

Openbare grond gebruiken

Aan het plaatsen van bouwobjecten (bijvoorbeeld steiger of bouwcontainer) op openbare grond zijn voorwaarden verbonden.

Wet Bibob

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt en de bouwkosten zijn hoger dan €500.000, dan wordt er een Bibob-toets uitgevoerd. 

Deskundig bureau

De aanvraag moet voorzien zijn van een situatietekening. Als er alleen foto’s worden toegevoegd kan de aanvraag niet volledig worden beoordeeld. Wij adviseren om een deskundig bureau in te schakelen die tekeningen voor u kan maken. Zij kunnen u ook begeleiden tijdens de aanvraag.

Streekarchief

Wist u dat de oude bouwtekeningen via ons streekarchief opgevraagd kunnen worden?  De bouwtekeningen kunnen digitaal worden bekeken en eventueel worden doorgestuurd.

De buurt

Wilt u een definitieve aanvraag indienen? Stem uw bouwplannen af met de buurt, zodat zij op de hoogte zijn van mogelijke ontwikkelingen. Door het bespreken van de bouwplannen heeft u een beeld hoe de buurt erover denkt. Hierdoor is het misschien gemakkelijk om de aanvraag aan te passen, zodat iedereen tevreden is.

Woningbouwcorporatie

Als u in een huurwoning woont, dan heeft u ook toestemming nodig van de woningbouwcorporatie. Informeer op tijd of zij akkoord zijn met uw bouwplannen. Informeert u de woningbouwcorporatie niet? Dan is dit op eigen risico.

Kosten

Voor de kosten verwijzen wij u naar de legesverordening van Gemeente Altena.

Vergunning of melding bij slopen en asbest verwijderen

Als u asbest wilt verwijderen, maakt u eerst een asbestmelding of een sloopmelding via het Omgevingsloket. Met bouw- en sloopafval kunt u terecht bij het milieustation.

Overige toestemmingen

Tijdelijke verhuur

Zit u tijdens de bouw of verbouwing met dubbele woonlasten? Dan kunt u overwegen om uw woning tijdelijk te verhuren. Hiervoor vraagt u een vergunning aan.

Tijdelijke woonunit  

Het plaatsen van een tijdelijke woonunit is niet in lijn met het huidige bestemmingsplan. Om dit mogelijk te maken, is een tijdelijke vergunning nodig die afwijkt van het bestemmingsplan. Een voorwaarde hiervoor is dat er al een aanvraag is ingediend voor de bouw of verbouwing van de woning. Het is belangrijk dat de maximale duur ook duidelijk wordt vermeld in het aanvraagformulier.  

Onderstaande informatie is nodig om de aanvraag te beoordelen: 
•    een situatietekening waarop de woonunit staat aangegeven; 
•    inhoud in m3; 
•    plattegrond en afmetingen van de woonunit (lengte/breedte/hoogte); 
•    maximale periode waarin de woonunit gebruikt zal worden; 
•    prijsopgave van de woonunit; 
•    informatie over isolatie, ventilatie en daglicht (Bouwbesluit). 

Watervergunning

Het is mogelijk dat op uw project ook andere wetgeving van toepassing is. Misschien moet u ook bij een andere instantie (bijvoorbeeld Waterschap Rivierenland/Rijkswaterstaat) een melding indienen of een vergunning aanvragen. Dit is afhankelijk van de bestemming en locatie van uw bouwplan. Voor meer informatie klik hier.

Bouwobjecten plaatsen

Wilt u tijdelijk iets op gemeentegrond plaatsen of op de openbare weg? Bijvoorbeeld een container, steiger, hekwerk of bouwmaterialen. Meld dit dan minimaal 8 werkdagen van tevoren aan ons. Geef bij uw melding aan hoe groot het object is, wanneer en op welke locatie u het object wilt plaatsen. Lees hier meer over de voorwaarden.