Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Rioolaansluiting

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van stedelijk afvalwater. De meeste woningen en andere gebouwen hebben daarvoor een aansluiting op het gemeentelijk hoofdriool. Bent u nog niet aangesloten op het riool, dan kunt u dat aanvragen.

Vraagt u een rioolaansluiting als inwoner aan? DigiD logo Log dan in met uw DigiD code. Vraagt u de aansluiting aan als organisatie? Log dan in met eHerkenning. U gebruikt eHerkenning met minimaal niveau 2+.

Gebruikt u eHerkenning voor het eerst bij de gemeente Altena? Dan vragen we u ook om uw organisatie- en contactgegevens in te vullen.

Vraag aan met DigiDVraag aan met eHerkenning

Is aansluiting op het riool verplicht?

Accordion item is uitgeklapt

In veel gevallen is aansluiting op het riool verplicht. Maar ook als aansluiting niet verplicht is, kunt u een aansluiting op het riool aanvragen.

Of een aansluiting verplicht is hangt onder andere af van de afstand van uw perceel tot het riool. Is die afstand te groot, dan is de gemeente niet verplicht om de aansluiting te realiseren. Bij particulieren bieden we dan een alternatief in de vorm van een IBA (septic tank) aan.

Bij nieuwe aansluitingen willen we voorkomen dat hemelwater in de riolering terecht komt. Daarmee voorkomen we dat schoon water alsnog gezuiverd moet worden. U bent zelf verantwoordelijk voor hemelwater dat op uw perceel valt. Alleen als u het hemelwater echt niet kunt opvangen of afvoeren neemt de gemeente deze taak over. De kosten hiervoor berekenen we aan u door.