Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Advies over bouwplan en initiatiefplan

In veel gevallen kunt u eenvoudig zelf controleren of u wel of geen vergunning nodig heeft. Lees hier meer over bij het proces rondom de vergunning. Wilt u uw plan met ons bespreken? Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Of heeft u een plan dat niet direct binnen de regels van het omgevingsplan past? Dan kunt u een overleg over uw initiatiefplan aanvragen.

Ik heb al een concreet plan of idee

Als u al een concreet idee of plan heeft, kunt u een intiatiefplan indienen. We beoordelen uw initiatiefplan globaal. Via het formulier Initiatiefplan kunt u een plan indienen. De beoordeling van het initatiefplan is gratis en gaat onder andere over:

  • Wat zijn de mogelijkheden?
  • Hoe ziet het proces er voor uw initiatiefplan uit?
  • Wat heeft u nodig om een vergunning te kunnen aanvragen?
  • Van welke andere partijen is advies nodig? Denk bijvoorbeeld aan het waterschap of de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Wat hebben jullie nodig om mijn plan te beoordelen?

  • Een omschrijving van uw plan. Wat wilt u realiseren? Gaat u bijvoorbeeld nieuw bouwen of verbouwen, verandert er iets in het gebruik, of gaat het om splitsing van woningen?
  • Een schets of tekening om uw plan duidelijker te maken. Deze schets of tekening kunt u als bijlage toevoegen. Tip: u kunt ook een voorbeeld van een afbeelding gebruiken om uw initiatiefplan duidelijker te maken.

Extra documenten als uw plan over een monument gaat:

  • Bij een inpandige wijziging: tekeningen en foto’s van het interieur.
  • Bij restauratie- of herstelwerkzaamheden: een gebrekenplan. Bijvoorbeeld een rapport van de Monumentenwacht met tekeningen, foto's en een restauratieplan.

Wilt u weten welke documenten er nodig zijn voor het indienen van een initiatiefplan of omgevingsvergunning? Onder het kopje Omgevingsvergunning vindt u hier meer informatie over.

Wat als mijn plan niet binnen de regels past?

Tijdens de beoordeling van uw initiatiefplan kijken we ook al globaal of uw plan binnen de regels van het omgevingsplan past. Is dat niet zo? Dan kunnen wij samen met u onderzoeken of uw plan wenselijk en haalbaar is. Hiervoor werken we met de Intake- en Omgevingstafel. Tijdens de Intake-en Omgevingstafel bespreken we uw initiatiefplan met alle relevante adviseurs binnen onze gemeente. Ook externe adviseurs denken met ons mee. Zo weet u of het zin heeft om uw plan verder uit te werken.

Met welke kosten moet ik rekening houden?

Als u een vergunning aanvraagt kunt u met de volgende kosten te maken krijgen:

  • Voor het eerste overleg en de bespreking aan de Intake- en Omgevingstafel hoeft u niets te betalen.
  • Zijn er onderzoeken nodig om uw ontwikkeling mogelijk te maken? Dan moet u deze onderzoeken zelf (laten) uitvoeren. De kosten voor onderzoeken betaalt u zelf.