Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Het proces rondom een vergunning

U heeft een idee of een plan om iets te bouwen of verbouwen. U wilt bijvoorbeeld uw woning of bedrijfspand verbouwen. Of u wilt iets veranderen op uw grond, zoals een boom kappen of een schutting plaatsen. Dit zijn voorbeelden van veranderingen in de fysieke leefomgeving. Voor sommige veranderingen heeft u een vergunning nodig. Hieronder leest u welke stappen u doorloopt. 

Stap 1: Is er wel of geen vergunning nodig?

Als initiatiefnemer moet u uitzoeken of u een vergunning nodig heeft voor uw plan. Soms hoeft u alleen een melding te doen. En soms kunt u zelfs uw plan uitvoeren zonder vergunning. Hoe komt u erachter wat in uw situatie geldt? Er zijn 3 mogelijkheden:

1. U zoekt informatie op over mogelijkheden zonder vergunning

Soms is het namelijk ook mogelijk om te bouwen of te verbouwen zonder vergunning. U zoekt dat vooraf goed uit. Lees hier meer over de mogelijkheden van vergunningsvrij bouwen en verbouwen.

2. U doet zelf online de vergunningscheck

Dit kan op de website van het Omgevingsloket. U ziet dan of u wel of niet iets moet doen. Moet u iets doen? Dan is dat een melding doen of een vergunning aanvragen. Lees hier meer over de vergunningscheck.

3. U bespreekt uw idee of plan met ons

Als u al een concreet idee of plan heeft, kunt u een intiatiefplan indienen. We beoordelen uw initiatiefplan globaal. Via het formulier Initiatiefplan kunt u een plan indienen. De beoordeling van het initatiefplan is gratis en gaat onder andere over:

  • Wat zijn de mogelijkheden?
  • Hoe ziet het proces er voor uw initiatiefplan uit?
  • Wat heeft u nodig om een vergunning te kunnen aanvragen?
  • Van welke andere partijen is advies nodig? Denk bijvoorbeeld aan het waterschap of de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Heeft u nog geen concreet plan, maar wel een vraag? Stel uw vraag aan ons via het formulier Informatieverzoek leefomgeving. We doen ons best om binnen 5 werkdagen contact met u op te nemen.

Stap 2: Overleg met uw buren en omgeving

Voordat u een vergunning aanvraagt, is het belangrijk om uw plannen af te stemmen met de buurt. Zo zijn uw buren en anderen in uw omgeving op de hoogte van mogelijke ontwikkelingen. Door uw plan te bespreken, weet u hoe de buurt over uw plan denkt. U maakt een verslag over wat u heeft besproken. De mensen met wie u uw plan besproken heeft, zetten een handtekening onder het verslag. Het verslag is een bijlage bij uw aanvraag van de vergunning. Kijk voor meer informatie naar de richtlijnen voor de Omgevingsdialoog.

Stap 3: Vraag de vergunning aan

Na de voorbereiding kunt u de omgevingsvergunning aanvragen. Wat u aanvraagt, wat u daarvoor nodig hebt en hoe u de aanvraag doet? Dat leest u op deze pagina.

Stap 4: Wij toetsen uw plan aan het omgevingsplan

Wij toetsen uw aanvraag aan het omgevingsplan. In het omgevingsplan staan alle juridische regels voor de fysieke leefomgeving in Altena. Er zijn geen aparte bestemmingplannen meer. U vindt hier meer informatie over het omgevingsplan.

Stap 5: Voer uw plan uit

Heeft u de vergunning binnen? Dan hebben omwonenden nog 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Als er geen bezwaren zijn, kunt u beginnen met de uitvoering van uw plan. Denkt u ook aan de start- en gereedmeldingen die misschien nodig zijn? Wij informeren u hierover in stap 1 en als u de vergunning krijgt.