Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Welstand

Welstand

De gemeente Altena vernieuwt de regels rondom welstand. De regels worden zoveel mogelijk losgelaten. Alleen voor het beschermd stadsgezicht Vesting Woudrichem, een gedeelte van Wijk en Aalburg en voor monumenten blijven welstandsregels gelden. Het blijft ook mogelijk dat er voor nieuwe ontwikkelingen een beeldkwaliteitsplan wordt gevraagd en er is een excessenregeling voor de gehele gemeente opgenomen.

Beeldkwaliteitsplannen

Voor inbreidingslocaties en andere grotere ontwikkelingen zoals dorpsuitbreidingen als ook voor ontwikkelingen in waardevol gebied zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie kan een stedenbouwkundig kader of beeldkwaliteitsplan worden vereist. Op deze manier kan bij nieuwe ontwikkelingen die een ingrijpende wijziging van de ruimtelijke structuur tot gevolg hebben, worden gestuurd op de gewenste toekomstige kwaliteit van bebouwing, openbare ruimte en groen. Op dit moment zijn de volgende beeldkwaliteitsplannen actueel:

 1. Bedrijventerrein Veenstesteeg Noord Veen
 2. De Eng Veen
 3. De Zandsteeg Nieuwendijk
 4. Landgoed Kraaiveld
 5. Nieuwe Banne Sleeuwijk
 6. Nieuwstraat Veen
 7. Regionaal bedrijventerrein Werkendam
 8. Roode Camer Hank
 9. Waterfront De Veene
 10. Zandweide Dussen
 11. Zandweide Dussen_addendum

Toetsing

Toetsing vindt plaats door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Zij bekijken of een bouwproject of bouwplan voldoende kwaliteit heeft en past binnen de gestelde uitgangspunten.

Meer weten

U kunt de regels rondom welstand en beeldkwaliteitsplannen nalezen op overheid.nl.