Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Tiny houses

Als gemeente Altena willen we graag aan de slag met alternatieve woonvormen. Tiny houses zijn daar een voorbeeld van. Veel mensen die kiezen voor een tiny house doen dit, omdat zij kleiner willen wonen en duurzamer willen leven. Duurzaamheid is voor de gemeente een belangrijk thema. Daarom experimenteren we op dit moment met tiny houses, zodat we er beleid voor kunnen maken.

Aan welke voorwaarden moet een tiny house in Altena voldoen?

  • Een tiny house is bedoeld om in te wonen.
  • Een tiny house voldoet aan de regels in het Bouwbesluit leefomgeving.
  • Een tiny house is aangesloten op nutsvoorzieningen of een gelijkwaardig alternatief. Voorbeelden van nutsvoorzieningen zijn de riolering en het elektriciteitsnet.
  • Een tiny house heeft een oppervlakte van maximaal 50 m2. Een afwijking tot maximaal 60 m2 is mogelijk.
  • Een tiny house is energieneutraal en gemaakt van duurzame materialen.
  • Een tiny house is te verplaatsen. Dit betekent ook dat er geen fundering gestort mag worden.
  • Een tiny house kan voor maximaal 15 jaar vergund worden. 

Als u in een tiny house wilt wonen of een tiny house wilt plaatsen, dan kunt u daar een initiatiefplan voor indienen. De gemeente bekijkt dan of het inderdaad om een plan voor één of meer tiny houses gaat. Ook kijkt de gemeente of bouwen op de gekozen locatie is toegestaan.

Voor vragen over tiny houses kunt u contact opnemen per e-mail via vergunningen@gemeentealtena.nl of telefonisch via 0183 - 51 61 00.