Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Tiny Houses

In de woonvisie is aangegeven dat we aan de slag te willen met alternatieve woonvormen, zoals tiny houses. Dit zijn kleine, duurzame woningen. Veel mensen die kiezen voor een tiny house, doen dit omdat zij kleiner willen gaan wonen en duurzamer willen leven. Momenteel experimenteert de gemeente met tiny houses, om uiteindelijk beleid te kunnen vormen. Hebt u een plan voor één of meer tiny houses in gemeente Altena? Of wilt u meer over tiny houses weten? Lees hieronder dan meer over wat tiny houses zijn en hoe u uw plan bij de gemeente kunt indienen.

Tiny houses in Altena voldoen aan de volgende kenmerken:

  • Bedoeld om in te wonen
  • Voldoet aan het bouwbesluit
  • Aangesloten op nutsvoorzieningen (riolering, elektriciteit, etc.) of een gelijkwaardig alternatief
  • Oppervlakte van maximaal 50 m2 (met een afwijking tot max. 60 m2)
  • Gemaakt van duurzame materialen en energieneutraal
  • Verplaatsbaar en daarmee geschikt voor tijdelijke plaatsing

Als u in een tiny house wilt wonen of een tiny house wilt plaatsen, dan kunt u daar een initiatiefplan voor indienen. De gemeente bekijkt dan of het inderdaad om een plan voor één of meer tiny houses gaat. Ook kijkt de gemeente of bouwen op de gekozen locatie is toegestaan.

Voor vragen over tiny houses kunt u contact opnemen per e-mail via vergunningen@gemeentealtena.nl of telefonisch via 0183 - 51 61 00.