Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Altena CO2-neutraal

Altena wil in 2046 een CO2-neutrale gemeente zijn. Dat wil zeggen dat we zoveel mogelijk energie besparen, en energie opwekken met duurzame energiebronnen.

Dit doen we door ervoor te zorgen dat woningen in de toekomst zoveel mogelijk energieneutraal zijn en gebouwen minder energie verbruiken. Energie opwekken doen we zo duurzaam mogelijk, bijvoorbeeld met zonnepanelen. 

Om dit doel te bereiken hebben we iedereen nodig: inwoners, bedrijven en organisaties. Samen maken we Altena duurzaam.

De energiestrategie  (pdf, 1,07 MB) vormt de basis voor hoe we in Altena  aan de slag gaan met besparen en opwekken van energie. Hoe we hier invulling aan geven hebben we de afgelopen tijd samen met inwoners, bedrijven en organisaties besproken tijdens de Altena Klimaattafels. Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor de nieuwsbrief Duurzaam Altena.

In 2020 gaan we werken aan een Warmteplan. Dat plan moet in 2021 klaar zijn. In het warmteplan komt onder andere te staan hoe woningen van het aardgas af komen en welke wijk wanneer aan de beurt is. 

Wat doet de gemeente zelf?

De gemeente geeft graag het goede voorbeeld door zelf ook duurzaam te werken

Resultaten enquête 

De resultaten van de enquête duurzaamheid  (Pdf, 872 KB)

Aan de slag? 

We helpen u graag op weg! Kijk wat u zelf kunt doen in uw huis

Ideeën, vragen?

Neem contact op met het duurzaamheidsteam via duurzaam@gemeentealtena.nl