Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. We merken het steeds vaker door langere periodes met extreme hitte, periodes van droogte of juist hevige regenbuien waardoor de straten vol lopen. Meer groen en minder tegels helpt.

Tegels vervangen door groen

Een groene omgeving zorgt voor een betere luchtkwaliteit, zorgt voor minder hitte in de zomer en is goed voor vogels, vlinders en andere insecten. Daarnaast kan regenwater beter in de bodem wegzakken, waardoor er minder kans is op wateroverlast.

Groen werkt verkoelend en geeft schaduw, terwijl stenen juist extra opwarmen. Door meer groen kan regenwater beter wegstromen en opgevangen worden voor de droge periodes. De gemeente werkt eraan om ons gebied hierop aan te passen door het aanleggen van wateropvang, wadi's, halfverharding en groene daken. Ook inwoners kunnen meehelpen, door hun voor- en achtertuinen te vergroenen. 

Op de website van Natuurinclusief Altena vindt u inspiratie en tips om uw woonomgeving klimaatbestendiger te maken.

Aanpak van de gemeente Altena

De gemeente Altena heeft een klimaatadapatiestrategie gemaakt. Deze strategie geeft richting aan ons handelen de komende jaren en wordt beschreven hoe de gemeente het aanpakt Altena klimaatbestendig en waterrobuust te maken. 

Ga naar de klimaatadaptatiestrategie in het raadsinformatiesysteem.

Bekijk de onderleggers bij de klimaatadaptatiestrategie: poster 1  (pdf) en poster 2  (pdf).

Manifest klimaatadaptatiestrategie  (pdf)