Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Wat doet de gemeente zelf?

Gemeente Altena geeft graag het goede voorbeeld door zelf duurzaam te werken.

CO2-Prestatieladder

Sinds 2019 zijn wij gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder. Een managementsysteem waarmee de gemeente actief de CO2-uitstoot verlaagt.

Met ons niveau 3 certificaat  (2.72 mB) houden wij ons structureel bezig met het verlagen van de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie. Met dit inzicht kunnen we gericht maatregelen nemen en doelen opstellen om onze CO2-uitstoot te verlagen.

Via de documenten op deze pagina krijgt u ieder half jaar inzicht in onze CO2 footprint, communicatieberichten, doelstellingen en maatregelen.

Uitstoot

Totale uitstoot ton CO2 per jaar, en verdeeld per categorie: 

 202320222021 20202019
Gas /warmte232255,5242,2274,9455,2
Brandstof wagenpark292,9298,6306256,1286,4
Elektra59,166,268,654,765,8
Zakelijk vervoer 53,287,760,759,275,3
Totaal637708,1677,5642,1882,6

 

Doel

Om effectieve doelen op te stellen hebben we ons energieverbruik omgerekend naar CO2-uitstoot per categorie (emissiestroom). Ook wel de scope 1 en scope 2 emissies genoemd. Onder scope 1 valt het gebruik van gas en brandstof. Scope 2 omvat elektra en zakelijke kilometers.

In 2024 wil de gemeente 45% minder CO2 uitstoten dan in 2019. In scope 1 40% en in scope 2 5%. Dit staat beschreven in het CO2-beleidsplan  (Pdf).

Communicatie

We communiceren ieder half jaar onze CO2-cijfers. 

Meer informatie over de CO2-Prestatieladder vindt u op de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Overig 

  • Energiezuinig gemeentehuis

Het gemeentehuis is heel energiezuinig. Slimme lampen zorgen dat er geen overbodig licht brandt. Bodemenergie wordt gebruikt voor het verwarmen en koelen van het gebouw. De kozijnen zijn van 80% gerecycled aluminium. De bakstenen aan de buitenkant? Die zijn hol, waardoor minder materiaal nodig is. De stenen zijn niet gemetseld, maar op elkaar ‘geklikt’. Hierdoor kunnen de stenen later volledig hergebruikt worden.

  • Verduurzamen gebouwen

Naast het gemeentehuis is de gemeente eigenaar van andere gebouwen. Bijvoorbeeld brandweerkazernes, scholen en dorpshuizen. We zijn bezig met een plan om deze te verduurzamen. Nieuwe gebouwen worden al zo duurzaam mogelijk gebouwd. Zo gebruiken de Multifunctionele Accommodaties (MFA’s) heel weinig gas. Verwarming en warm water komen van warmtepompen of zonneboilers. Op deze gebouwen liggen of komen zonnepanelen voor de verlichting en computers.
Met deze maatregelen verwachten we een CO2-reductie in 2024 van 15% ten opzichte van 2019.

  • Duurzaam inkopen

Bij het inkopen van producten en diensten letten we op duurzaamheid. Als Fairtrade gemeente zetten we ons samen met winkels, horeca, bedrijven en bewoners in voor eerlijke handel.

  • Verduurzamen wagenpark en materieel

Een groot deel van de gemeentelijke voertuigen rijdt elektrisch. Als dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat een vrachtwagen erg zwaar werk moet verzetten, gebruiken we duurzame diesel (HVO100) als brandstof. De gereedschappen en machines van de buitendienst zijn grotendeels elektrisch. 
Met deze maatregelen verwachten we een CO2-reductie in 2024 van 25% ten opzichte van 2019.

  • LED-straatverlichting

Ruim 80% van de openbare verlichting in Altena is led. We streven naar 97% led aan het eind van 2024.

  • Samenwerken

We werken met iedereen samen die een goed duurzaam idee heeft en dat wil uitvoeren. Ook werken we samen met de lokale energiecoöperatie Altena Nieuwe Energie en natuurbeschermingsvereniging Altenatuur

Binnen de regio West-Brabant neemt Altena deel aan de Regionale Energiestrategie West-Brabant (RES). In deze RES beschrijft elke energieregio keuzes om te komen tot de helft minder CO2-uitstoot in 2030 dan in 1990.

De gemeente neemt ook deel aan de Duurzaamheidskring Altena. Begeleid door Stiching Stimular wisselen deelnemende bedrijven kennis en ervaring uit over het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. 

  • Helpende hand

We ondersteunen inwoners en bedrijven met informatie en advies. Bijvoorbeeld via het energieloket altenawoontslim.nl en altenaonderneemtslim.