Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Politiegegevens voor boa's

Gemeente Altena heeft buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst voor toezicht en handhaving van de sociale veiligheid en voor de handhaving van de leerplicht. Een boa houdt toezicht op de openbare orde en het naleven van wettelijke bepalingen. Bij overtredingen houdt de boa toezicht en treedt de boa handhavend op. Dat betekent dat een een boa persoonsgegevens verwerkt.

Een boa heeft zowel een toezichthoudende als een politietaak. Een politietaak is bijvoorbeeld het opsporen van strafbare feiten en het handhaven van de openbare orde. Verwerkt een boa persoonsgegevens bij het uitvoeren van zijn toezichthoudende taak? Dan is de AVG van toepassing. Verwerkt een boa persoonsgegevens in het kader van zijn politietaak? Dan is de Wet politiegegevens (Wpg) van toepassing.

Net als de AVG stelt de Wpg eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. Ook een leerplichtambtenaar kan een boa zijn. In dat geval zijn de onderstaande regels ook van toepassing.