Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Corné van Gammeren

Raadslid voor de SGP

Over Corné

Ik ben in 1983 in Veen geboren. Hier ben ik ook opgegroeid en woon er nog steeds, samen met mijn vrouw en kinderen. Ik ben directeur van Ambianza in Meerkerk. We richten ons hierbij op de sfeerverwarming voor consumenten en horeca. 

Waarom wilde je raadslid worden?

Het raadswerk heb ik van thuis uit meegekregen en ben de derde generatie die als raadslid actief is. Mijn opa was nog in de toenmalige gemeente Eethen actief. Inmiddels zijn we een paar gemeentelijke fusies verder en mag ik nu in Altena actief zijn als raadslid. Persoonlijk ben ik erg breed geïnteresseerd in maatschappelijke uitdagingen. Hiervoor wil ik niet aan de zijlijn staan maar vooral ook actief betrokken zijn. Vanuit mijn Christelijke levensovertuiging wil ik de Bijbel, als Gods Woord, hierbij als richtsnoer gebruiken. 

Wat wil je de komende jaren als raadslid bereiken?

Op de gebieden ruimtelijke ordening en duurzaamheid liggen enorm veel uitdagingen op het gemeentelijke bordje. Denk hierbij aan de omgevingswet die 2021 ingevoerd moet gaan worden, de energietransitie en het afvalbeleid. Deze onderwerpen raken me. Vanuit de overtuiging dat we rentmeesters zijn, wil ik me hier dan ook voor inzetten. Elke inwoner van de gemeente Altena moet ruimte krijgen om zijn eigen verantwoordelijkheid te kunnen nemen waarbij er aandacht is voor onze kwetsbare schepping.

Wat zijn je aandachtsgebieden?

Ruimtelijke ordening,  afval/grondstoffenbeleid, duurzaamheid en milieu, volkshuisvesting en wonen. Daarnaast ben ik één van de voorzitters van de Altenatafel.

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06 546 572 63
E-mailadres: c.vangammeren@gemeentealtena.nl

Nevenfuncties

  • directeur Ambiance sfeerverwarming Meerkerk (bezoldigd)
  • DGA bij vastgoedontwikkeling Regam B.V. (bezoldigd)