Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Leden van de gemeenteraad

De gemeenteraad van Altena bestaat uit 31 leden. Deze zijn verdeeld over 7 politieke partijen. Raadsleden van een zelfde partij vormen een fractie. Elke 4 jaar kiest u wie er namens u in de gemeenteraad mag plaatsnemen. De gekozen raadsleden vertegenwoordigen uw belangen. Anders gezegd: raadsleden laten uw stem horen als er belangrijke besluiten worden genomen die gaan over de leefbaarheid in uw straat, wijk, dorp of stad.

U kunt bij raadsleden terecht als u een vraag of probleem hebt. Zij luisteren naar u. En als het kan, helpen zij u verder. Raadsleden willen graag weten wat er leeft in de gemeente. Zo kunnen zij u en andere inwoners van Altena goed vertegenwoordigen. Uw mening telt! Op deze pagina vindt u meer over hoe u op verschillende manieren in gesprek kunt met de gemeenteraad. Daarnaast mag iedere partij maximaal vier burgerleden benoemen. De burgerleden ondersteunen de fracties. Zij kunnen de fractie vertegenwoordigen tijdens de  Altenarondes en Altenatafels. De raads- en burgerleden:

CDA

Raadsleden

AltenaLokaal

Raadsleden

Burgerleden

SGP

Raadsleden

Burgerleden

Progressief Altena

Raadsleden

Burgerleden

ChristenUnie

Raadsleden

VVD

Raadsleden

Burgerleden

Vrije Volkspartij Altena

Raadsleden

Burgerleden

Voorzitter van de raad

Griffier

Zetelverdeling en contact

Raadsleden van dezelfde politieke partij vormen samen een fractie in de raad. Deze fracties hebben een aantal zetels in de raad. De zetelverdeling is gebaseerd op basis van het aantal stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezing. Op dit moment bestaat de raad uit 7 fracties. Via de links hieronder gaat u naar de websites van de lokale politieke partijen of kunt u direct contact met hen opnemen per mail:

De raadsgriffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad. Wilt u bijvoorbeeld raadsleden uitnodigen voor een werkbezoek? Of wilt u graag inspreken? Heeft u vragen over het programma of agenda van een Altenatafel of Raadsvergadering? Wilt u informatie aan de raadsleden versturen? U kunt voor deze en andere vragen contact opnemen met de raadsgriffie via 0183 - 51 60 30 of griffie@gemeentealtena.nl. De medewerkers van de griffie helpen u graag verder.