Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

John Bakker

Raadslid voor AltenaLokaal

Meer over John Bakker

Accordion item is uitgeklapt

Geboren (1967) in Papendrecht, maar al sinds mijn 3e levensjaar woonachtig in Sleeuwijk (ik ga er ook nooit meer weg). Getrouwd met Marja en trotse vader van Julia, Levi en Noa.Na mijn opleiding (HTS Chemische Technologie) als ambtenaar bij de provincie Zuid-Holland begonnen, waarna ik bij de gemeente Waalwijk en de provincie Noord-Brabant heb gewerkt. Sinds 2001 werkzaam bij de gemeente Breda, waar ik nog steeds werk als adviseur Mobiliteit en Duurzaamheid. Tussendoor (januari 2016 – december 2018) als wethouder in de gemeente Werkendam oa meegewerkt aan de gemeentelijke herindeling. Motto: Iedereen doet mee, maar moet daar (naar vermogen) ook zijn of haar steentje aan bijdragen. Niet alleen maar klagen en mopperen, maar zelf proberen mee te denken aan oplossingen en deze tot uitvoering zien te krijgen.

Waarom wilde je raadslid worden?

Door mijn werk als ambtenaar al lang in een politieke omgeving werkzaam en betrokken bij de advisering van het college van Burgemeester en Wethouders. Dit wakkerde mijn interesse in politiek aan en toen Bob du Burck mij vroeg om voor LokaalBelang Werkendam op de kieslijst van de gemeenteraadsverkiezingen 2014 te staan, hapte ik snel toe. Na jaren actief te zijn geweest in het verenigings- (bestuurslid van Showkorps Wilhelmina Sleeuwijk) en maatschappelijk leven (4 Mei-comite Sleeuwijk, werkgroep Altena van het Lilianefonds en stichting Avond4Daagse Sleeuwijk) wilde ik niet alleen op die manier een bijdrage aan de maatschappij leveren, maar ook door politiek actief te zijn bij een (lokale) politieke partij die mij aanspreekt.

 

Wat wil je de komende jaren als raadslid bereiken?

Met daadkrachtig en betrokken bestuur de identiteit van de 21 kernen van de gemeente Altena behouden. De gemeentelijke politiek moet daarbij worden afgestemd op het belang van de inwoners van de verschillende kernen, waarbij veel aandacht moet zijn voor (het vergroten van) de betrokkenheid van en luisteren naar de inwoners.

Het maatschappelijke leven speelt zich voor een groot deel in ´dorpshuizen` en bij (sport)verenigingen af, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Op onder andere deze manier wordt eenzaamheid voorkomen, wordt wederzijds begrip gekweekt en kan iedereen de benodigde lichaamsbeweging krijgen. Niet alleen de gemeente, maar bijvoorbeeld ook scholen, zorginstellingen en (sport)verenigingen hebben hier groot belang bij, maar het is nu eenmaal zo dat de gemeente hierin een regierol vervult. Deze rol moet wel in samenwerking worden opgepakt, waarbij eigen initiatieven zoveel mogelijk worden ondersteund. Samen houden we de 21 kernen van de gemeente Altena mooi, schoon en veilig.

Wat zijn je aandachtsgebieden?

Als oud-wethouder praat ik graag over alle onderwerpen die aan de orde komen mee, maar mijn belangrijkste aandachtsgebieden zijn: Financiën, Gezondheid, Grondexploitaties, Sociaal Domein (Jeugd(zorg), Participatie en Wmo) en Sport

 

 

Contactgegevens

Accordion item is uitgeklapt

Telefoonnummer: 06 227 779 10

E-mailadres: j.bakker@gemeentealtena.nl