Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Nadeelcompensatie

Als de gemeente schade veroorzaakt door rechtmatig handelen of door een genomen besluit, kan nadeelcompensatie aan de orde zijn. Bijvoorbeeld als er meer overlast ontstaat door een vergunning die nieuwe activiteiten toestaat. Een ander voorbeeld van dit soort schade is omzetdaling voor een winkel in een straat die opengebroken wordt. Inwoners en ondernemers kunnen bij dit soort schade nadeelcompensatie vragen.

Wat is nadeelcompensatie?

Nadeelcompensatie kan gaan over schade in de vorm van waardevermindering van onroerende zaken of in de vorm van omzetdaling van een bedrijf. Onder de oude Wet ruimtelijke ordening werd gesproken van planschade. Tegenwoordig kan nadeelcompensatie ook gaan over schadeoorzaken buiten de ruimtelijke ordening.

Enkele voorbeelden:

  • Uw mooie uitzicht over weilanden verandert door de bouw van appartementen
  • U heeft geluidsoverlast door de verbreding of de aanleg van een weg
  • Uw bedrijf is minder goed bereikbaar door de aanleg van een nieuwe weg en daardoor loopt u inkomen mis

Hoe vraagt u nadeelcompensatie aan?

U vraagt de tegemoetkoming aan via het aanvraagformulier nadeelcompensatie . In het formulier vraagt de gemeente u om informatie zoals over het eigendom van uw perceel of woning, of financiële gegevens van uw bedrijf. Voordat de gemeente uw aanvraag verder behandelt, moet u een drempelbedrag betalen. Dit is € 500 of, als het oude recht van planschade nog van toepassing is, € 300. De gemeente maakt bij veel aanvragen nadeelcompensatie gebruik van een extern adviseur die de schade onderzoekt en adviseert over de tegemoetkoming. Als na beoordeling blijkt dat u recht heeft op nadeelcompensatie, dan ontvangt u het betaalde drempelbedrag terug.

Regelingen nadeelcompensatie

Op aanvragen nadeelcompensatie zijn van toepassing titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht, afdeling 15.1 van de Omgevingswet en de Verordening nadeelcompensatie gemeente Altena 2022. Deze regelingen vindt u in de wettenbank via www.overheid.nl.