Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Nadeelcompensatie

Het kan gebeuren dat u schade heeft door een besluit of activiteit van de gemeente Altena. U kunt dan een vergoeding aanvragen. Dit heet nadeelcompensatie.

Beschrijving

De gemeente neemt besluiten en voert activiteiten uit omdat dit een overheidsbevoegdheid of -taak is. Het kan gebeuren dat u schade heeft door zo’n besluit of activiteit. Bijvoorbeeld: 

  • Als er naast uw woning een hoge flat wordt gebouwd, waardoor uw woning in waarde daalt.
  • Als uw buurman zijn bedrijf uitbreidt, waardoor uw woning in waarde daalt.
  • Als een gebied opnieuw wordt ingericht en uw bedrijf daardoor gedurende langere tijd minder goed bereikbaar is. 

U kunt dan een vergoeding aanvragen. Dit noemen we nadeelcompensatie. Of u daar recht op hebt wordt eerst op zorgvuldige wijze onderzocht.

Wanneer kunt u een vergoeding aanvragen?

De gemeente moet eerst een besluit hebben genomen of activiteit hebben uitgevoerd, waardoor u schade heeft. De gemeente moet dus eerst bijvoorbeeld de vergunning hebben verleend, het besluit hebben gepubliceerd of de activiteit zijn gestart. Daarna kunt u een vergoeding aanvragen.

Voorwaarden

  • De schade komt door het uitvoeren van overheidsbevoegdheid of -taak van de gemeente Altena.
  • De schade meer is dan normaal (d.w.z. boven het ondernemersrisico).
  • De schade is voor u erger dan voor anderen.
  • De schade is niet al op een andere manier vergoed. U kon de schade niet zien aankomen.
  • U kon niets aan de situatie doen.
  • Het recht op vergoeding is niet verjaard. Er geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. Wanneer deze termijn start, verschilt per situatie.

Schadeclaim

Nadeelcompensatie krijgt u niet voor schade omdat de gemeente onzorgvuldig heeft gehandeld. Heeft u bijvoorbeeld schade aan uw auto door een gat in de weg en de gemeente is hier wegbeheerder? Dan kunt u geen nadeelcompensatie aanvragen.

Wel kunt u dan de gemeente aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen.

Kosten

U betaalt € 500 voor de aanvraag om nadeelcompensatie. Keert de gemeente de vergoeding uit? Dan krijgt u dit bedrag terug.

Hoe werkt het?

  • Vraag de vergoeding schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders aan. Uw richt uw brief aan Team Omgeving en Vastgoed, Postbus 5, 4286 ZG te Almkerk. Hebben wij uw aanvraag ontvangen? Dan krijgt u bericht. Daarin staat of u € 500 wilt betalen. Heeft u dit gedaan en zijn de benodigde gegevens compleet? Dan nemen wij uw aanvraag in behandeling. Over de te volgen procedure informeren wij u dan.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor uw aanvraag van de vergoeding.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente Altena via 0183 - 51 61 00