Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Planschade

Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een beslissing van de gemeente op het gebied van ruimtelijke ordening. Bijvoorbeeld als een bestemmingsplan is gewijzigd of een omgevingsvergunning is verleend.

U kunt als inwoner maar ook als ondernemer te maken krijgen met planschade.