Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Nieuws van de gemeenteraad

17 mei: Altenatafels

voorzittershamer

Dinsdag 17 mei is de tweede ronde in de vergadercyclus van de gemeenteraad: de Altenatafels. Hierin gaan de raadsleden met elkaar in gesprek of debat over verschillende voorstellen. Zij bepalen of deze voorstellen door kunnen naar de eerstvolgende raadsvergadering ter besluitvorming.

De Altenatafels beginnen om 19.30 uur met op de agenda onder andere:

  • Visie en aanbesteding jeugdzorgregio West-Brabant Oost (WBO)
  • Beleidskader kleine windturbines
  • Landschapinvesteringsfonds gebiedsvisie Groeneweg-Wijksestraat

De complete agenda vindt u op altena.raadsinformatie.nl/  (klik in de kalender op 17 mei: Altenatafel).

Live volgen en/of terugluisteren

Er wordt tegelijkertijd vergaderd in twee ruimtes. Daarom is een deel van de Altenatafels live te volgen via de livestream altena.raadsinformatie.nl/live. De gehele vergaderavond is later terug te luisteren via altena.raadsinformatie.nl

Verder op de agenda in mei:

  • 31 mei: Raadsvergadering

7 juni: De raad bezoekt Wijk en Aalburg

Op 7 juni brengt de gemeenteraad in de middag een bezoek aan Wijk en Aalburg. De raadsleden willen vooral in gesprek met inwoners, organisaties en ondernemers. Op dit moment bereiden we het bezoek voor, maar we staan natuurlijk open voor ideeën! ’s Avonds tussen 19.00 en 19.30 uur vindt er een Inloop plaats. Als inwoner van Wijk en Aalburg kunt u hier zaken onder de aandacht van de raad brengen.

Woont u in Wijk en Aalburg?

Bent u inwoner van of ondernemer in Wijk en Aalburg? En wilt u kennismaken met de raad? Wilt u gebruik maken van de Inloop om iets onder de aandacht te brengen? Of wilt u gewoon eens kijken hoe de raad vergadert? U bent van harte welkom! Voor meer informatie en om u aan te melden kunt u contact opnemen met de griffie.

Informatie en contact

Wilt u meer informatie over de gemeenteraad? Wilt u weten wanneer de raad vergadert? Of wilt u een keer inspreken of gebruik maken van de Inloop? Kijk op www.gemeentealtena.nl/gemeenteraad of op altena.raadsinformatie.nl

 Of neem contact op met de griffie: