Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Onderzoek: Hoe nóg beter gebiedsgericht samenwerken

Studenten van HAS Green Academy deden onderzoek

Studenten van HAS Green Academy onderzochten hoe gebiedspartijen nóg beter kunnen samenwerken aan een toekomstbestendige landbouw met behoud van het landschap in Altena. Hun bevindingen schreven zij op in een handleiding. 

Advies: Ga aan de slag met netwerk en organisatie

HAS Green Academy adviseert Altena om aan de slag te gaan met het netwerk en organisatie:

Adviezen over het netwerk:

 1. Vorm met de gebiedspartijen een netwerk.
  “De diverse gebiedspartijen kunnen afzonderlijk iets betekenen, maar de slagkracht en de impact kan beduidend worden vergroot wanneer dat in gezamenlijkheid gebeurt.”
   
 2. Werk vanuit een gezamenlijke droom.
  “Uit de literatuur blijkt dat wanneer mensen elkaar vinden in een gezamenlijke droom, dit een goede basis is voor een effectieve samenwerking.”
   
 3. Ontmoet elkaar regelmatig en doe dit informeel.
   
 4. Ga in gesprek met agrariërs.
  “Ga als gebiedssamenwerking in gesprek met de agrariërs in Altena. Korte lijnen in de communicatie en inzichtelijk maken van de informatie die er is zal ondernemers aansporen om vaker en sneller aan een project deel te nemen.“
   
 5. Betrek de provincie Noord-Brabant in de samenwerking.

Adviezen over de organisatie:

 1. Breng structuur aan in de samenwerking.
  Een mogelijke samenwerkingsstructuur omvat een stuurgroep voor sturing en faciliteren, een agrarisch loket, twee gebiedsvertegenwoordigers, adviesgroepen en werkgroepen. “De organisatiestructuur kenmerkt zich door de gelijkwaardigheid van alle partijen”
   
 2. Ga op zoek naar financiering, zodat je écht aan de slag kan.
   
 3. Werk het idee van een agrarisch loket verder uit.
  “Boeren (en ook anderen) weten op dit moment niet goed waar ze terecht kunnen met vragen. Een agrarisch loket kan hier de oplossing voor zijn. Dit is succesvol gebleken in andere samenwerkingen in andere gebieden.”
   
 4. Onderzoek mogelijkheden rondom exploitatie van gronden.
  “De hoeveelheid grond binnen een agrarisch bedrijf is een belangrijke factor om over te kunnen schakelen naar natuurinclusieve landbouw. Daarom vinden ook veel ondernemers dat er anders nagedacht moet worden over de exploitatie van gronden door de gebiedspartijen”

Meer weten? Download het onderzoeksrapport .

Gebiedspilot ‘Kansen en knelpunten natuurinclusieve landbouw’

Dit onderzoek over hoe Altena nóg beter gebiedsgericht kan samenwerken is onderdeel van een groter onderzoek over kansen en knelpunten voor natuurinclusieve landbouw. Dit grotere onderzoek duurt twee jaar en wordt gefinancierd door het SIA-regieorgaan. Het gaat over zeven gebieden in Nederland en er doen vier hogescholen mee.

Ook in Altena duurt het onderzoek 2 jaar en loopt het tot en met juni 2023. Het onderzoek bestaat uit verschillende deel-onderzoeken. In het eerste onderzoek is dus gekeken naar de gebiedsgerichte samenwerking. Momenteel onderzoekt HAS Green Academy waar boeren in de praktijk tegenaan lopen in de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw en welke ‘tools’ ingezet kunnen worden om boeren te helpen.

Aanleiding start GGA Altena, Polder van de Toekomst

Het onderzoek van HAS Green Academy over de samenwerking heeft er mede toe geleidt dat de gebiedspartijen zijn gestart met de groenblauwe gebiedsgerichte aanpak (GGA) onder leiding van een kwartiermaker. De GGA is een werkwijze van de provincie om gebiedsgericht met gebiedspartijen te werken aan het versterken van het natuurlijk kapitaal (bodem, water, natuur, en klimaat) in combinatie met het bieden van perspectief voor de landbouw.

Programma circulair voedselsysteem

De gemeente Altena draagt bij aan het onderzoek van HAS Green Academy vanuit het programma circulair voedselsysteem. In dit programma gaat de gemeente Altena op weg naar ‘de maaltijd van morgen’. De maaltijd van 2046 is gezond, duurzaam geteeld en geproduceerd in Altena, zonder verspilling. Met inwoners, partijen uit onderwijs, ondernemers, organisaties en overheid werkt de gemeente aan die gezamenlijke droom. Dat doen we samen, met concrete acties en een open blik. Want het kan anders!