Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Van boer tot bord: op weg naar de korte keten in Altena

De afstand tussen boer en bord moet kleiner: minder kilometers en minder partijen. De gemeente Altena werkt daarom samen met verschillende initiatiefnemers, ondernemers en gebiedspartijen aan de korte keten in Altena. 

In de eerste werksessie in januari 2023 is met deze partners de basis gelegd voor een gedeelde ambitie en coalitie. Het resultaat: de praatplaat korte keten, waarin de knelpunten die opgelost moeten worden zijn vastgelegd. De praatplaat is opgesteld met ondersteuning van het Onderzoek- & Ontwikkelfonds van de Regio West Brabant en cartoonist Gideon Borman.
projectplaatje korte keten
Een aantal belangrijke uitdagingen in de korte keten zijn de herkenbaarheid van de lokale producten, de distributie en een breed genoeg assortiment voor de consument. 

Op dit moment zijn onder andere biologische Bakkerij Hardeman, Altena Box en ZLTO betrokken. De komende maanden zullen meer ondernemers in de korte keten een uitnodiging krijgen om mee te doen. Zo kunnen we samen werken aan de gezamenlijke ambitie voor de korte keten. We brengen knelpunten in beeld en gaan samen aan de slag met projecten en experimenten om aan het einde van het jaar een aantal knelpunten opgelost te hebben. Zo komen we steeds dichterbij een korte keten in Altena. 

De korte keten in Altena

De gemeente werkt aan de korte keten en aan de maaltijd van morgen binnen het programma circulair voedselsysteem.We versterken de korte keten omdat we boeren, tuinders en consumenten meer invloed willen geven. De aanpak korte keten vloeit voort uit het eerdere  Onderzoek Korte Keten van de HAS-Hogeschool.