Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Informatiepagina leefgeld voor Oekraïners

Er is een landelijke regeling voor leefgeld voor vluchtelingen. Vooruitlopend op de landelijke regeling, start de gemeente Altena met het uitkeren van leefgeld. Zodra de vluchtelingen in de gemeente Altena zijn geregistreerd en een Nederlands bankrekeningnummer hebben kunnen zij een aanvraagformulier indienen.

Stuur de volgende bewijsstukken mee met deze aanvraag:
Zonder deze gegevens kunnen wij uw aanvraag niet behandelen:

  • een kopie/foto van een geldig legitimatiebewijs van u en uw eventuele partner.
  • kopie/foto van uw laatste afschrift van uw Nederlandse bankrekening of van uw bankpas waarop het leefgeld gestort moet worden. Op deze kopie/foto moet uw naam en rekeningnummer duidelijk leesbaar zijn.

De regels voor opvang en leefgeld veranderen in 2 stappen. In december 2022 en februari 2023 gaat de Rijksoverheid veranderingen doorvoeren. Deze zijn terug te vinden in de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO). Op de website van de Rijksoverheid zijn factsheets te vinden in het Nederlands, Oekraïens en Engels. 

Nederlands    -   український