Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

OKO (opgroeien in een kansrijke omgeving)

Altena is één van de gemeenten die investeert in een nieuwe preventieaanpak voor jongeren: Opgroeien in een kansrijke omgeving (OKO). Het is:

  • een aanpak om jongeren gelukkiger en gezonder op te laten groeien en te voorkomen dat ze gaan drinken, roken of drugs gaan gebruiken;
  • een meerjarenaanpak gericht op het creëren van een positieve, gezonde en veilige leefomgeving voor jongeren van 10-18 jaar;
  • een wetenschappelijk onderbouwde aanpak en gebaseerd op een succesvolle werkwijze in IJsland waar het middelengebruik onder jongeren flink is afgenomen;
  • een aanpak die vraagt om samenwerking tussen lokale partijen: waaronder de gemeente, ouders, scholen, professionals die met/voor jongeren werken, sportverenigingen, kerken en de bibliotheek.

Jongeren kunnen zich beter ontwikkelen wanneer zij opgroeien in een positieve, gezonde en veilige leefomgeving. Opgroeien in deze omgeving maakt ook de kans kleiner dat zij gaan drinken, roken of drugs gaan gebruiken. Met OKO werkt iedereen in de gemeente samen aan het vormen van de positieve leefomgeving voor jongeren: thuis (gezin), op school, in de vriendenkring (peergroep) en in de vrije tijd. Dit zijn de vier domeinen die in OKO centraal staan.

De gemeente coördineert de aanpak

De gemeente brengt ouders en lokale partners bij elkaar zodat er een ‘community’ ontstaat rond de opgroeiende jongeren. Samen doorlopen zij iedere twee jaar de aanpak van OKO; van monitoring naar dialoog, beleidsvorming en uitvoering.

Onderzoek naar gezondheid en welbevinden jongeren

Nederlandse GGD’en voeren regelmatig grootschalig onderzoek uit naar de gezondheid en het welbevinden van jongeren in het regulier voortgezet onderwijs. Voor gemeenten die deelnemen aan het programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) werd er in oktober en november 2022 een extra onderzoek uitgevoerd. Hiervoor werd een nieuwe vragenlijst en een nieuw rapport ontwikkeld met veel aandacht voor de wereld om de jongere heen: de school, de thuisomgeving, daar waar jongeren hun vrije tijd doorbrengen en de omgang met leeftijdgenoten. De gegevens spelen een rol in de gezamenlijke aanpak rondom middelengebruik en mentale gezondheid in de gemeente. In de OKO Gezondheidsmonitor Jeugd  kunt u hier mee over lezen. 
 

Meer informatie

Vragen of opmerkingen? Neem contact op met Eveline Geusen, projectleider OKO/beleidsmedewerker Samenleving, e.geusen@gemeentealtena.nl of via 0183 - 51 66 38.