Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Identiteitskaart

U kunt uw identiteitskaart online aanvragen. Daarna maakt u een afspraak om uw aanvraag op het gemeentehuis in Almkerk af te ronden. Tijdens deze afspraak levert u een pasfoto in en zet u uw handtekening. Om een aanvraag online te kunnen doen, moet de aanvrager 12 jaar of ouder zijn en in het bezit zijn van DigiD. U betaalt direct via Ideal.

U kunt er ook voor kiezen om de gehele aanvraag van uw identiteitskaart op het gemeentehuis te doen. U maakt hiervoor een afspraak. U betaalt de identiteitskaart als u de aanvraag doet. Een aanvraag voor een kind jonger dan 12 jaar moet altijd op het gemeentehuis. Let op: voor een kind jonger dan 12 jaar moet u altijd een ingevuld toestemmingsformulier (pdf) van alle ouders of personen die gezag hebben over het kind meebrengen.

Het voordeel van een online aanvraag is dat uw afspraak op het gemeentehuis sneller verloopt.

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Lees dan of u in aanmerking komt voor een vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort.

Identiteitskaart online aanvragenIdentiteitskaart aanvragen op het gemeentehuis