Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Subsidie gemeentelijke monumenten

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie van de onderhoudskosten.

De vergoeding bedraagt maximaal 30% van de onderhoudskosten die onder deze subsidieregeling vallen. Het maximumbedrag is € 5.000,00 per 4 jaar. U kunt maximaal 60% van het subsidiebedrag als voorschot ontvangen.

Voert u het onderhoud zelf uit? Dan komen alleen de materiaalkosten in aanmerking voor subsidie.

Vraag subsidie aan voor een gemeentelijk monument

Hoe vraagt u subsidie aan?

Accordion item is uitgeklapt

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie voor een gemeentelijk monument? Gebruik dan ons online formulier. DigiD logo U logt in met uw DigiD code.

In het formulier levert u de volgende informatie aan:

  • een gespecificeerde begroting van de onderhoudskosten;
  • een omschrijving van de onderhoudswerkzaamheden;
  • tekeningen en foto’s die de aan te pakken onderdelen van het monument aangeven;
  • de naam en het adres van de voor de uitvoering van de werkzaamheden verantwoordelijke persoon of bedrijf;
  • de uitdraai van een vergunningcheck via www.omgevingsloket.nl, de aangevraagde of de verleende omgevingsvergunning.