Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Inzage BRP persoonsgegevens

De Basisregistratie personen (BRP) bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland. Gemeenten houden de persoonsgegevens van hun inwoners bij in de BRP.

Kan ik mijn persoonsgegevens inzien?

Wilt u uw eigen persoonsgegevens of die van uw minderjarige kinderen inzien? Dan kunt u op mijnoverheid.nl zien hoe u of uw kinderen geregistreerd staan.

Aan wie zijn mijn gegevens verstrekt?

Als u wilt weten aan wie over u gegevens zijn verstrekt uit de basisadministratie, dan kunt u dit online bij ons opvragen. U logt in met uw DigiD code.

Zijn mijn gegevens wel juist opgenomen?

Twijfelt u eraan of uw gegevens juist zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie? Neem dan contact met ons op  via ons contactformulier of via 0183 - 51 61 00.

Hoe vraag ik geheimhouding van mijn persoonsgegevens aan?

Uw adres wordt zonder uw schriftelijke toestemming niet aan particulieren of commerciële instellingen doorgegeven. Maatschappelijke instellingen zoals kerk, ouderenzorg of maatschappelijk werk mogen uw gegevens wél opvragen. Wilt u niet dat zij uw adres ontvangen? Dan kunt u de gemeente verzoeken om geheimhouding. U logt in met uw DigiD code.

Let op: deurwaarders, advocaten en overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst moeten wettelijke taken uitvoeren. Zij blijven gewoon toegang houden tot uw adres- en persoonsgegevens.