Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Inzage BRP persoonsgegevens

De Basisregistratie personen (BRP) bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland. Gemeenten houden de persoonsgegevens van hun inwoners bij in de BRP.

Kan ik mijn persoonsgegevens inzien?

Accordion item is uitgeklapt

Wilt u uw eigen persoonsgegevens of die van uw minderjarige kinderen inzien? Dan kunt u op mijnoverheid.nl zien hoe u of uw kinderen geregistreerd staan. U logt in met uw DigiD code.

Als u wilt weten aan wie over u gegevens zijn verstrekt uit de basisadministratie, dan kunt u dit online bij ons opvragen. U logt in met uw DigiD code.

Twijfelt u eraan of uw gegevens juist zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie? Neem dan contact op met de gemeente via ons contactformulier of via 0183 - 51 61 00.