Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Evenementenkalender

De gemeente Altena wil graag een overzicht hebben van de geplande evenementen. Daarmee kunnen we een betere planning maken van de werkzaamheden voor de vergunningverlening. Politie en brandweer kunnen zo ook tijdig hun planning maken. U kunt een evenement aanmelden voor het volgend jaar in de periode 1 september tot en met 31 december.

Als u een evenement aanmeldt voor de evenementenkalender nemen wij dit mee in het overzicht. LET OP: Dit is geen aanvraag voor een evenementenvergunning of evenementenmelding.

Zorg dat de aanvraag van uw evenementenvergunning minimaal 12 weken vóór de start van het evenement compleet bij ons is aangeleverd. Voor een evenementenmelding geldt 10 werkdagen. Lukt dit niet, neem dan contact op via evenementen@gemeentealtena.nl.

Evenement aanmelden voor de evenementenkalender