Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Armoedepact Altena

Armoede komt voor in Altena. Armoede zorgt voor veel problemen voor mensen en gezinnen met een laag inkomen. Vaak is het dan niet mogelijk om mee te doen in eigen dorp of omgeving. Om hier iets aan te doen is in Altena het Armoedepact opgericht.

Het doel van het Armoedepact is onderzoeken hoe om te gaan met armoede.

Het Armoedepact is opgericht door de gemeente en maatschappelijke organisaties in Altena. Samen kijken we hoe elke organisatie bij kan dragen aan het bespreekbaar maken van armoede.

Ideeën delen om meer inwoners met een minimuminkomen te bereiken

Ook proberen we ideeën te delen om meer inwoners met een minimuminkomen te bereiken  met praktische hulp of met gemeentelijke minimaregelingen. Maar vooral luisteren naar de mensen en aansluiten bij hun behoeften is erg belangrijk. Zo werken we samen om concrete actie te ondernemen en praktische oplossingen te vinden waar mensen echt iets aan hebben.

Het Armoedepact komt ongeveer drie keer per jaar bij elkaar. Deelnemers kunnen zelf met een onderwerp komen en samenwerking zoeken met andere deelnemers.

Nieuwsbrief Armoedepact

Na elke bijeenkomst van het Armoedepact komt er een Nieuwsbrief uit. U kunt deze hier  lezen.

Deelnemer worden?

Heeft u te maken met inwoners, collega’s, leden van uw vereniging, die van een minimuminkomen leven en wilt u weten of en hoe u kunt daar mee om kunt omgaan. Wilt u aansluiten; bent u geïnteresseerd in de Nieuwsbrief of heeft u behoefte aan meer informatie dan kunt u mailen naar Alina Kuiper team Samenleving, a.kuiper@gemeentealtena.nl.