Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Werkzaamheden

wegwerkzaamheden

De werkzaamheden duren ongeveer 5 weken

Molen

Er komt een waterberging van drie hectare bloemrijk grasland.

A27

De overeenkomsten voor het verleggen van kabels en leidingen langs de A27 zijn ondertekend. Dat betekent dat de netbeheerders kunnen starten met hun…