Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Werkzaamheden

wegwerkzaamheden

Vanaf 15 juni werken we aan een leiding onder de Rijkswal en achter de Kloosterhof.

wegwerkzaamheden

Vanaf 15 juni werken we aan de riolering tussen de Spieringstraat en Vissersdijk 24.

wegwerkzaamheden

Herstellen bestrating en asfaltverharding

wegwerkzaamheden

Vervangen riolering en herinrichten Korenstraat

bomen kappen

Bomen die gekapt worden kunt u herkennen aan een geel kruis op de boom

A27

De overeenkomsten voor het verleggen van kabels en leidingen langs de A27 zijn ondertekend. Dat betekent dat de netbeheerders kunnen starten met hun…