Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Werkzaamheden

Werkzaamheden aan bomen en groen
Kombord Almkerk

Werkzaamheden worden in fases uitgevoerd

gele driehoeken

Deze driehoeken wijzen in de richting van een bluswatervoorziening zoals een brandkraan of brandput.

Eendenveld met bord

De weg is tijdens de werkzaamheden gesloten voor doorgaand verkeer

Kerkstraat Hank

Tot november 2022 is steeds een deel van de weg afgesloten

Kombord Hank

Werkzaamheden starten maandag 18 juli

Dorpsstraat Meeuwen

De werkzaamheden duren tot en met het vierde kwartaal van 2022.

Hoogspanningskabels

Verzwaren en onderhoud hoogspanningsverbinding tussen Krimpen aan den IJssel en Geertruidenberg.

onderhoud asfalt

Werkzaamheden starten 1 augustus

rijksstraatweg noord

Aanpak Rijksstraatweg tussen Zandpad en Munnikenland.

Werkzaamheden Werkensedijk

Maandag 4 juli: start werkzaamheden Hoogstraat (gedeelte vanaf de Kerkstraat tot aan de Lozestoep)