Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Snippergroen

Wilt u snippergroen kopen van de gemeente? Dan kunt u hiervoor een verzoek doen. 

Wij toetsen een verzoek tot koop aan de beleidsnota snippergroen

De beoordeling van een verzoek tot aankoop van grond is maatwerk. Hierbij zijn meerdere afdelingen betrokken. Ongeveer 4 tot 6 keer per jaar bekijkt de projectgroep de ingediende verzoeken. U ontvangt na de beoordeling de uitkomst.

Gemeente Altena is terughoudend met de verkoop van snippergroen.

  • De uitgifte van snippergroen kan nadelig zijn voor klimaatadaptatie, omdat het kan zorgen voor wateroverlast, verdroging of voor hittestress.
  • Uitgifte kan nadelig zijn voor de biodiversiteit, omdat inwoners het groenareaal vaak gedeeltelijk vervangen voor verharding.
  • Uitgifte kan in strijd zijn met de visie en doelstelling van de gemeente.

Bij twijfel gaan wij niet tot uitgifte over.

U kunt bij de aanvraag voor aankoop van snippergroen maximaal 3 alternatieven aangeven in de volgorde van uw voorkeur. Als we bij de beoordeling uw eerste voorkeur afwijzen kunnen we meteen uw 2e en 3e voorkeur bekijken. Daarmee voorkomt u dat u enkele maanden moet wachten op een nieuwe beoordelingsronde. Het invullen van alternatieven is niet verplicht.

Doe een aanvraag om snippergroen te kopen