Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet van kracht. Hierin staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Het is een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt. Denk bijvoorbeeld aan gebouwen, wegen en parken, maar ook aan schone lucht, rivieren en bossen. De leefomgeving moet veilig en gezond zijn en tegelijkertijd ruimte bieden voor ontwikkeling. De Omgevingswet moet ervoor zorgen dat bijvoorbeeld bouwplannen beter en sneller gemaakt kunnen worden.

Wanneer krijg ik met de Omgevingswet te maken?

U krijgt met de Omgevingswet te maken in 2 situaties.

Situatie 1: u wilt zelf iets veranderen in uw leefomgeving

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u vanaf 1 januari 2024 iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Voorbeelden:

 • U wilt een evenement organiseren.
 • U wilt een bedrijfspand bouwen of uitbreiden.
 • U wilt een nieuw huis bouwen of uw huis verbouwen.
 • U wilt een gebouw slopen en/of asbest verwijderen.
 • U wilt een bijgebouw bouwen.
 • U wilt de gevel of kozijnen veranderen.
 • U wilt een dakkapel plaatsen.
 • U wilt een boom kappen.
 • U wilt een schutting plaatsen. De schutting noemen we een erfafscheiding.

U bent dan initiatiefnemer. Als initiatiefnemer moet u uitzoeken of u een vergunning nodig heeft. Soms hoeft u alleen een melding doen. En soms kunt u zelfs iets veranderen zonder vergunning.

Situatie 2: iemand anders wil iets veranderen in uw leefomgeving

U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Voorbeelden:

 • Uw buren willen een extra gebouw bouwen.
 • Een bedrijf in de buurt wil het kantoor uitbreiden.
 • De gemeente wil een andere bestemming geven aan bepaalde grond.

U bent dan een belanghebbende. Als belanghebbenden kunt u meepraten via participatie.

Wat is er veranderd vanaf 1 januari 2024?

De Omgevingswet is een enorme wetswijziging in Nederland. U merkt hier niet veel van. Onze dienstverlening aan u blijft namelijk hetzelfde. Dit verandert er wel:

 • Nieuwe manier van werken

Wij gaan op een nieuwe manier werken. Als u een initiatiefplan indient om de haalbaarheid vooraf te toetsen, zorgt dit er voor dat de definitieve omgevingsvergunning sneller kan worden beoordeeld. Het kan in het begin wat langer duren dan u van ons gewend bent. 

 • U of uw aannemer moet zelf een kwaliteitsborger inschakelen en betalen

Een kwaliteitsborger is een onafhankelijke controleur. Hij controleert het bouwtechnische deel van uw plan: vooraf, tijdens de bouw en na afloop. Voor 2024 geldt dit alleen bij nieuwbouw, vanaf 2025 ook voor verbouwingen. Partijen in de bouw worden zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de technische regels. De gemeente controleert dit niet meer achteraf. Dat staat in de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Deze wet gaat tegelijk met de Omgevingswet in.

 • Kosten veranderen

De kosten die u aan de gemeente betaalt (leges) veranderen. Dat is ieder jaar zo. Maar nu zijn er extra veranderingen. Sommige kosten worden lager, omdat de kwaliteitsborgers het bouwtechnische deel controleren bij bepaalde vergunningen. U kunt de kosten opzoeken in de legesverordening 2024.

 • Vanaf 1 januari 2024 is er een nieuw Omgevingsloket

Dit nieuwe Omgevingsloket vervangt 3 loketten: Omgevingsloket online, de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en Ruimtelijkeplannen.nl. Het voordeel is dat u voor uw initiatiefplan maar 1 vergunning (digitaal) aanvraagt bij 1 loket. Zijn wij samen met de provincie of Omgevingsdienst verantwoordelijk om uw aanvraag te behandelen? Dan stemmen wij dat met elkaar af en krijgt u 1 besluit. Dat is makkelijker en sneller voor u.

 • We hebben geen bestemmingsplannen meer

Er geldt vanaf 1 januari 2024 1 omgevingsplan voor de hele gemeente Altena. In een omgevingsplan staat informatie over de bestemming van een plek. Ook regels voor geluid, bodem en archeologie staan in het omgevingsplan.

 • Er ontstaat geen vergunning van rechtswege meer

Dit betekent dat een vergunningsaanvraag niet meer automatisch wordt goedgekeurd als de beslistermijn verloopt. De beslistermijnen in de Omgevingswet zijn namelijk richtlijnen.

Wat als ik een vergunning heb gekregen vóór 1 januari 2024?

Uw vergunning blijft gewoon geldig. U hoeft niets te doen.

Wat als ik vóór 1 januari 2024 een vergunning heb aangevraagd?

Wij behandelen uw aanvraag nog volgens de oude wet en de oude regels. U moet wel zorgen dat u alle informatie en documenten op tijd bij ons aanlevert.

Hoe kan ik in 2024 een vergunning aanvragen?

Vanaf 1 januari 2024 is er een nieuw Omgevingsloket. Hierin kunt u met de vergunningscheck kijken of u een vergunning nodig heeft. Ook kunt u in het Omgevingsloket uw vergunning aanvragen.