Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet van kracht. Hierin staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Het is een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt. Denk bijvoorbeeld aan gebouwen, wegen en parken, maar ook aan schone lucht, rivieren en bossen. De leefomgeving moet veilig en gezond zijn en tegelijkertijd ruimte bieden voor ontwikkeling. De Omgevingswet moet ervoor zorgen dat bijvoorbeeld bouwplannen beter en sneller gemaakt kunnen worden.