Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Afstammelingenonderzoek

Na overlijden van een familielid krijgt u te maken met het erfrecht. Meestal blijkt uit het testament van de overledene wie de erfgenamen zijn. Als er geen testament is, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Is niet duidelijk wie de erfgenamen zijn, dan doet de notaris een aanvraag bij de gemeente voor een afstammelingenonderzoek. Dit betekent dat hij om een opgave van nabestaanden vraagt. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente

Vraag afstammelingenonderzoek aan

Hoe werkt het?

U kunt als notaris het afstammelingenonderzoek direct online aanvragen. Hiervoor logt u in met eHerkenning. U heeft hiervoor een eHerkenningsmiddel nodig op minimaal betrouwbaarheidsniveau EH2+. U Voor het betalen van de leges ontvangt u een nota. De leges voor erfgenamenonderzoek zijn € 30,10 per besteed kwartier.

Onze reactie op uw aanvraag versturen we binnen 5 werkdagen via een beveiligde e-mail. Hiervoor maken wij gebruik van ZIVVER.

Wat doet de notaris?

De notaris zoekt aan de hand van de wettelijke regels en een eventueel testament uit wie de erfgenamen zijn. Het afstammelingenonderzoek is bedoeld om na te gaan of er mogelijk nog andere kinderen of erfgenamen zijn dan in eerste instantie bekend is. Eventueel zoekt de notaris dit ook uit in het buitenland.

Wat moet ik doen?

Wilt u een afstammelingenonderzoek aanvragen? Neem dan contact op met de notaris die de nalatenschap van de overleden persoon behandelt. Lees ook de informatie van de Rijksoverheid over erven.