Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Burgerleden

Iedere partij mag maximaal drie burgerleden benoemen. De burgerleden ondersteunen de fracties. Zij kunnen de fractie vertegenwoordigen tijdens de  Altenarondes en Altenatafels. Hieronder een overzicht van de burgerleden per fractie.

CDA

SGP

Christen Unie

Progressief Altena

VVD

PvdT

AltenaLokaal