Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Voortgang onderzoek korte keten economie Altena

In februari van dit jaar startte het onderzoek naar de korte keten economie in Altena. De gemeente Altena en de HAS Hogeschool onderzoeken samen de stand van zaken van deze vorm van economie in de gemeente Altena. Op dit moment is het onderzoek halverwege.

korte keten

De studenten van de HAS Hogeschool spreken met verschillende potentiële afnemers

In deze gesprekken wordt duidelijk hoe de vraag naar lokaal geproduceerde producten eruit ziet bij partijen als supermarkten, horeca, en (school)kantines. Daarnaast ontstaat een beeld van wat deze afnemers zien als succes- en risicofactoren als zij de markt willen gaan bedienen met lokale producten. Gemak, leveringscontinuïteit, voldoende vraag van de consument en de afzetprijs zijn factoren die doorslaggevend zijn en gewaarborgd moeten worden om de opstap naar korte ketens te kunnen maken.

Aandacht voor de boer als producerende schakel

De studenten gaan ook in gesprek met boeren en initiatiefnemers uit Altena. Uit deze gesprekken blijkt waar de aanbieders behoefte aan hebben als zij een succesvolle korte ketenformule willen toepassen. Het gaat onder andere om een goed en lokaal distributie- en logistieknetwerk en hogere volumes om de korte keten rendabel te maken.

Ontwikkeling stappenplan voor opzet korte keten

In de komende weken gaan de studenten daarom aan de slag met de ontwikkeling van een stappenplan dat ondernemers, afnemers én aanbieders, kan begeleiden in de opzet naar de korte keten. Per stap krijgen de ondernemers algemene adviezen en meer specifiek welke zaken er op orde moeten zijn om aan de volgende stap te beginnen.

De planning is om het project aan het begin van juli 2022 af te ronden. De studenten presenteren dan hun eindrapport in een slotbijeenkomst.

Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage uit het Onderzoek & Ontwikkelfonds van Regio West-Brabant.