Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Onderzoek dyslexie

De gemeente ondersteunt kinderen met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). Scholen kunnen een leerling doorverwijzen voor een specialistische behandeling als ze het vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie hebben.

Vraag een onderzoek dyslexie aan

Wat heb ik nodig om een onderzoek voor dyslexie aan te vragen?

Accordion item is uitgeklapt

Om een onderzoek voor dyslexie aan te vragen heeft u een aantal documenten nodig. Deze ontvangt u van de school. 

  • Het Leerlingdossier dyslexie van de school. Dit bevat in ieder geval de toetsresultaten voor lezen en spellen en het beschrijft wat de school heeft gedaan om de achterstand van de leerling op dit gebied in te lopen;
  • Een volledigheidsverklaring van een orthopedagoog. De school vraagt deze volledigheidsverklaring aanbij het samenwerkingsverband of de ondersteuningsdienst waarbij de school is aangesloten.

Voor het onderzoek is het belangrijk dat onze jeugdconsulent contact mag opnemen met de school. In het formulier vragen we hiervoor toestemming.