Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Subsidieregeling verduurzaming maatschappelijke accommodaties gemeente Altena

Gemeente Altena wil maatschappelijke organisaties – zonder winstoogmerk - financieel ondersteunen bij de verduurzaming van de gebouwen waarin zij gevestigd zijn. Dit gaat dan om buurt, club-en dorpshuizen, culturele instellingen, scoutingverenigingen, sportverenigingen en gebedshuizen. Hiermee wordt de energietransitie versneld en de CO2-uitstoot omlaag gebracht en zijn inwoners actief betrokken bij de energietransitie.

U kunt deze subsidie als organisatie digitaal aanvragen met eHerkenning. Heeft uw organisatie geen eHerkenning, log dan in met uw DigiD code.

Wilt u meer weten over de Subsidieregeling verduurzaming maatschappelijke accommodaties? De subsidieregeling leest u op overheid.nl.

U kunt als maatschappelijke organisatie gebruik maken van een gratis ondersteuningstraject bij de verduurzaming van uw gebouw. U wordt door een professionele partij begeleid van intake tot en met de uitvoering van het verduurzamingsplan. Sportverenigingen kunnen terecht bij een van de organisaties die genoemd worden op de website van SportNLGroen en eigenaren van maatschappelijk vastgoed kunnen terecht bij het Ontzorgingsloket Maatschappelijk Vastgoed Brabant.