Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Subsidie Versterking mentale weerbaarheid en sociale vaardigheden van leerlingen

Het is belangrijk dat leerlingen binnen het primair- en voortgezet onderwijs een hoog welbevinden ervaren. Op deze manier kunnen leerlingen zich optimaal ontwikkelen. Het is daarom belangrijk om de mentale weerbaarheid en sociale vaardigheden van leerlingen te versterken. Om dit doel te verwezenlijken kunnen scholen voor primair- en voortgezet onderwijs, binnen de gemeente Altena, subsidie aanvragen om een cursus en/of training aan te bieden aan hun leerlingen.

Wilt u als po- of vo-school gebruik maken van deze subsidieregeling? U vraagt deze aan met eHerkenning of DigiD.

Wilt u meer weten over de subsidie versterking mentale weerbaarheid en sociale vaardigheden van leerlingen? U kunt de subsidieregeling hier vinden.