Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Subsidiebeleid

Gemeente Altena heeft meerdere subsidieregelingen

Basissubsidie, stimuleringssubsidie en projectsubsidie

Er is een basissubsidie die bestaat uit een vast bedrag. Bij een aantal subsidieregeling ontvangt u ook nog een vast bedrag per lid, hier zitten wel voorwaarden aan vast.. De stimuleringssubsidie is gericht op aanvullende activiteiten binnen vastgestelde thema’s. Bij een aantal subsidieregelingen is het ook mogelijk om een projectsubsidie aan te vragen. Een projectsubsidie is een activiteitensubsidie voor organisaties die geen basissubsidie ontvangen.

 

Aanvragen

Aanvragen van de basissubsidie kan tot en met 1 mei voorafgaand aan het jaar waarvoor u subsidie vraagt. Wilt u subsidie voor 2024 aanvragen, dan was de deadline 1 mei 2023. Daarna was dat niet meer mogelijk. De stimuleringssubsidie kan op meerdere momenten per jaar worden aangevraagd. De uiterste aanvraagdatum is 1 september in het betreffende subsidiejaar.

Aanvragen van een projectsubsidie kan tot 8 weken voordat de activiteit plaatsvindt. Dien uw subsidieaanvraag in via www.gemeentealtena.nl/subsidie.

 

Hulp nodig? Wij helpen u graag!

Bent u namens uw club of vereniging betrokken bij de aanvraag van subsidie en heeft u hulp nodig?  Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.