Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Extra’s bij een laag inkomen

Als gemeente vinden we het belangrijk dat iedereen actief mee kan doen in de samenleving. Een laag inkomen maakt dat soms moeilijk. Daarom hebben we een aantal regelingen voor mensen met een laag inkomen. Ook andere organisaties hebben vaak extra’s voor mensen met een laag inkomen.

Via de gemeente

Accordion item is uitgeklapt

Extra geld voor bijzondere, noodzakelijke kosten waar u niet voor heeft kunnen sparen en waarvoor u nergens anders een vergoeding krijgt.

Extra geld als u minimaal 36 maanden een laag inkomen en weinig vermogen heeft. Ook is de verwachting dat uw inkomen niet verbetert.

Extra geld per persoon per jaar voor sociale of culturele activiteiten.

Kwijtschelding betekent dat u minder of geen belasting hoeft te betalen.

  • Lening bij de kredietbank
    U kunt via de gemeente een lening aanvragen voor spullen die u nu niet kunt betalen. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om een lening te kunnen aanvragen. Zo moet u bijvoorbeeld inwoner zijn van onze gemeente. En u verdient maximaal 130% van het minimumloon. Ook kunt u geen lening krijgen bij een gewone bank. Neem voor meer informatie contact met ons op: 0183 - 51 60 60.