Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Toelichting vervolgaanvraag individuele studietoeslag

Algemeen

Vraag 2

De studietoeslag wordt individueel (dus per persoon) beoordeeld. Dat geldt ook bij huwelijk of samenwoning. Als u een partner heeft en u wilt allebei deze studietoeslag aanvragen, dan moet u twee aanvraagformulieren indienen.

Doelgroepbepaling

Vraag 3

Als u al eerder Individuele studietoeslag heeft gehad kunt u gebruik maken van dit formulier. Als u nog niet eerder studietoeslag heeft ontvangen kunt u géén gebruik maken van dit formulier. U kunt bij Gemeente Altena het uitgebreide aanvraagformulier opvragen.

Vraag 4

Als u een Wajong uitkering krijgt heeft u geen recht op de individuele studietoeslag. U valt onder de zorg van het UWV.

Vraag 5

U moet recht hebben op studiefinanciering (WSF) of WTOS. Heeft u ervoor gekozen om deze niet te ontvangen maar heeft u er wel recht op? Dan moet u dit laten zien. Dit kunt u doen door een bewijs van inschrijving bij de school waar u de opleiding volgt, te overleggen.

Vermogen

Vraag 6

Om in aanmerking te kunnen komen voor de individuele studietoeslag mag u slechts een beperkt vermogen hebben. Uw vermogen kan uit verschillende stukjes bestaan. Deze stukjes tellen wij bij elkaar op. Voorbeelden hiervan zijn het saldo van uw bank- en girorekeningen, spaarrekeningen, levensverzekeringen, aandelen, de waarde van uw eigen woning en de waarde van uw auto. Ook tellen wij bij uw vermogen, het vermogen van uw eventuele partner en uw thuiswonende minderjarige kinderen op. Als u schulden hebt, worden deze soms in mindering gebracht op het vermogen dat u opgeeft.

In 2021 gelden de volgende vermogensgrenzen:

 Vermogensgrens
Alleenstaande€ 6.295,00
Alleenstaande ouder € 12.590,00
Gehuwden en samenwonenden€ 12.590,00

Vraag 6a

Bij vraag 6 heeft u uw gegevens over bankrekeningen opgeschreven. Als er verder in uw vermogen nog iets verandert is moet u dit hier opschrijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanschaf van een auto of het afsluiten van een levensverzekering.

Bewijsstukken

Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor de individuele studietoeslag moet u de volgende gegevens inleveren:

  • Het ingevulde aanvraagformulier “vervolgaanvraag Individuele inkomenstoeslag”. Denkt u er ook aan om uw handtekening te zetten op het formulier?
  • Kopie van de beschikking van DUO of een bewijs van inschrijving bij uw opleiding.
  • Dagafschriften van bank- en/of girorekening van uzelf (en uw partner en minderjarige kinderen) van de afgelopen maand.

Heeft u bij vraag 6a ja ingevuld? Lever hier dan bewijsstukken van in. Bijvoorbeeld:

  • Kentekenbewijs van uw auto, motor of caravan heeft.
  • Bewijsstuk van de afkoopwaarde van uw levensverzekering, koopsompolis enzovoort.
  • Bewijsstuk van uw overige bezittingen.
  • Bewijsstuk van uw schulden