Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Toelichting verkorte aanvraag tegemoetkoming bijzondere bijstand

Algemeen

Krijgt u een bijstandsuitkering of is uw draagkrachtjaar nog niet afgelopen? Dan kunt u dit formulier gebruiken om bijzondere bijstand aan te vragen. Anders moet u bij Gemeente Altena vragen om het uitgebreide aanvraagformulier.

Als u bijzondere en noodzakelijke kosten heeft gemaakt die u niet uit uw inkomen of vermogen kan betalen kunt u daarvoor bijzondere bijstand aanvragen. Voorbeelden van dit soort kosten zijn kosten voor rechtsbijstand of kosten van bewindvoering.

Vraag 1

Hier moet u uw persoonsgegevens opschrijven. Als u met meer mensen in één huis woont moet u dat hier ook opschrijven. Bij relatie moet u aangeven wat uw band is met de persoon die bij u in huis woont. Bijvoorbeeld partner, kind, ouders, onderhuurder.

Vraag 2

Schrijf hier op voor wie u kosten heeft gemaakt, waarvoor u de kosten heeft gemaakt en hoeveel u heeft betaald.

Als u de kosten nog moet maken, moet u ook laten zien waarvoor u kosten gaat maken en hoeveel u moet gaan betalen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen met een ‘pro-forma’ nota van het bedrijf waar u de kosten gaat maken.

Vraag 3

Veranderingen in uw gezinssituatie, uw inkomen en of vermogen moet u doorgeven. Dit moet omdat het gevolgen kan hebben voor uw recht op bijzondere bijstand.  

Uw kind verhuisd, u krijgt promotie op uw werk of u krijgt een erfenis zijn voorbeelden van veranderingen die u door moet geven.

Aanvraag indienen

Het aanvraagformulier kunt u opsturen. Hiervoor kunt u de antwoordenvelop gebruiken. Hier hoeft geen postzegel op.

Als u geen antwoordenvelop heeft, kunt u het formulier opsturen naar:

Gemeente Altena, Antwoordnummer 14705, 4286 ZV Almkerk. Hier hoeft geen postzegel op

Welke bewijsstukken moet u mee sturen?

  • Een bewijsstuk van de kosten waarvoor u de bijzondere bijstand aanvraagt. Bijvoorbeeld een kopie van de aankoop bon of een ‘pro forma’ nota.
  • Als er iets bij u verandert is na uw laatste aanvraag bijzondere bijstand, moet u een bewijsstuk van deze verandering mee sturen.