Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeentebelastingen voor inwoners

Als inwoner van de gemeente Altena krijgt u te maken met verschillende gemeentebelastingen:

Hoe werkt het?

U krijgt elk jaar een rekening voor de gemeentebelastingen (meestal in februari). Deze rekening noemen we een aanslag. Op de aanslag leest u hoeveel u betaalt voor welke belastingen. U krijgt de aanslag van het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW). Dit is een samenwerkingsverband tussen 13 gemeenten en Waterschap Hollandse Delta. Ook gemeente Altena is bij dit samenwerkingsverband aangesloten. Alle aanslagen betaalt u bij SVHW.

Wat als u de aanslag niet kunt betalen?

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau en geen eigen vermogen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen voor de gemeentebelastingen. U kunt kwijtschelding aanvragen via de website van SVHW. Het is belangrijk dat u kwijtschelding aanvraagt binnen 3 maanden na de datum op de aanslag.

Wat als u het niet eens bent met de aanslag?

Bent u het niet eens met de aanslag? Of bent u het niet eens met de WOZ-waarde die gebruikt is om de OZB te berekenen? U kunt dan bezwaar maken.  Het is belangrijk dat u dit binnen 6 weken na de datum op de aanslag doet. U kunt direct online bezwaar maken op uw WOZ-waarde via MijnSVHW op de website SVHW of door SVHW een brief te sturen.

Wat doet u bij andere vragen?

U kunt al uw vragen over de gemeentebelastingen en de aanslag stellen aan SVHW. Kijk op de website voor de veelgestelde vragen. Of bel naar SVHW via 0186 - 577222 of  0800 - 020 08 73.