Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeentebelastingen voor ondernemers

Als ondernemer in de gemeente Altena krijgt u te maken met verschillende gemeentebelastingen:

Hoe werkt het?

U krijgt elk jaar een rekening voor de gemeentebelastingen (meestal in februari). Deze rekening noemen we een aanslag. Op de aanslag leest u hoeveel u betaalt voor welke belastingen. U krijgt de aanslag van het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW). Dit is een samenwerkingsverband tussen 13 gemeenten en Waterschap Hollandse Delta. Ook gemeente Altena is bij dit samenwerkingsverband aangesloten. Alle aanslagen betaalt u bij SVHW op rekeningnummer NL81 BNGH 0285 0843 21.

Wat als u de aanslag niet kunt betalen?

Als uw inkomen en vermogen laag zijn, hoeft u de aanslag misschien niet te betalen. Op de website van SVHW vindt u meer informatie over kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Wat als u het niet eens bent met de aanslag?

Bent u het niet eens met de aanslag? Of bent u het niet eens met de WOZ-waarde die gebruikt is om de OZB te berekenen? Dan kunt u bezwaar maken via de website van SVHW. Het is belangrijk dat u binnen 6 weken na de datum op de aanslag bezwaar maakt.

Wat doet u bij andere vragen?

U kunt al uw vragen over de gemeentebelastingen en de aanslag stellen aan SVHW. U kunt bellen naar SVHW via het gratis telefoonnummer 0800 020 08 73. Op de website van SVHW staat ook het antwoord op veelgestelde vragen.