Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeentebelastingen voor ondernemers

Door de coronacrisis kunnen ondernemers uitstel van betaling krijgen van gemeentebelastingen (onroerendezaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing). Hierdoor hopen wij het voor bedrijven iets makkelijker te maken in deze lastige tijden. Een verzoek tot uitstel kan worden ingediend op de website van de SVHW

Als ondernemer in de gemeente Altena krijgt u te maken met verschillende gemeentebelastingen:

Hoe werkt het?

Accordion item is uitgeklapt

U krijgt elk jaar een rekening voor de gemeentebelastingen (meestal in februari). Deze rekening noemen we een aanslag. Op de aanslag leest u hoeveel u betaalt voor welke belastingen. U krijgt de aanslag van het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW). Dit is een samenwerkingsverband tussen 13 gemeenten en Waterschap Hollandse Delta. Ook gemeente Altena is bij dit samenwerkingsverband aangesloten. Alle aanslagen betaalt u bij SVHW op rekeningnummer NL81 BNGH 0285 0843 21.